Allmänt

Sommarö-Sällskapets uppgift är att förena Sommaröregionens fastighetsägare och -innehavare. Sällskapet sköter och värnar om miljön samt deltar aktivt i miljö- och naturskyddsfrågor. Samtidigt utvecklas området med beaktande av dessa särdrag.