Bli medlem

Var och en som äger eller stadigvarande förfogar över en fastighet eller en del av den inom Sommaröområdet och som godkänns av styrelsen kan bli medlem i Sommarö-Sällskapet. Även andra personer, som godkänns av styrelsen, kan ansöka om medlemskap. På föreningens möten kan på styrelsens förslag en medlem uteslutas, som konstaterats ha handlat i strid med föreningens intressen. Föreningens årsmöte kan på förslag av styrelsen till hedersmedlem kalla en person, som synnerligen förtjänstfullt har befrämjat föreningens intressen.

Årsmötet slog fast medlemsavgiften 30 euro för år 2019, för övriga personer inom samma matlag 10 euro. Därtill kan föreningens medlemmar om de så önskar utöver medlemsavgiften stöda verksamheten med en extra summa, till exempel 10-50 euro.

Bli medlem