KONTAKTUPPGIFTER

 

SOMMARÖ-SÄLLSKAPETS STYRELSE


Inka Finell  
ORDFÖRANDE                                             
050 5506251
inka.finell@gmail.com

Henrik Damsten   
VICE ORDFÖRANDE                                  
040 5387017
henrik.damsten@gmail.com

Siv Matomaa
SEKRETERARE
0400 486 107
siv.matomaa@vtt.fi

Kim Lindberg                 
KASSÖR
040 5941517
kclindberg@gmail.com

Jon Eriksson
MEDLEMSREGISTER
050 5720858
jon.eriksson@outlook.com

Robert Castrén                                        
0400 854676
robert.castren@hotmail.com

Clarice Finell                                              
050 3789291
claricefinell@gmail.com

Tommi Kemppainen                                   
040 7311173
tommi.kemppainen@helsinkicapital.fi

Nils Lindblom                                           
050 5569090
nisse.lindblom1@gmail.com

Hans Köhler                                         
040 5543591
hans.kohler@elisanet.fi

Niclas Jansson                                          
050 5916999
niclas.jansson@op.fi

Kariitta Korpela
 
040 507 9946
nuppu@hotmail.com

Seppo Savolainen
040 7445510
Seppo.savolainen@megatuuli.fi

_________________________________

 Kaislaleikkuri / vassklippningsmaskinen    

Folke Rosengård                                                  

040 802 1956

Työryhmien asettaminen

Kaavatyöryhmä / Planearbetsgruppen

 Niclas Jansson (puh.joht./ordför.), Henrik Damsten, Robert Castren, Jon Eriksson, Hans Köhler, Kariitta Korpela ja/och Seppo Savolainen. Ulkopuolista apua pyydetään tarvittaessa/ experthjälp inkallas vid behov. Kevyen liikenteen väylä kuuluu työryhmän tehtäviin / Lättrafikleden ingår iplanearbestgruppens uppdrag.

Ympäristötyöryhä / Miljöarbetsguppen

Seppo Savolainen (puh.joht. /ordför.) Inka Finell, Kim Lindberg ja /och Clarice Finell.
Alaryhmään kuuluu / undergruppen består Lauri Tukiainen ja/och Jukka Kauppila, ulkopuolista apua
pyydetään tarvittaessa / utomstående experhjälp inkallas vid behov 

Tiedottamisen ja sosiaalisen median työryhmä / Arbetgruppen för information och den sociala median/SOME

Kim Lindberg (puh.joht/ordför.), Kariitta Korpela, Tommi Kemppainen ja / och Clarice Finell

Vuosikirjatoimitus / Årsboksredaktionen

Inka Finell (puh.joht/ordför.), Clarice Finell, Nils Lindblom, Kariitta Korpela sekä / därtill Hans Köhler ja / och Susanna Winqvist  

Asukaskysely / Invånarinkäten

 Robert Castrén (puh.joht/ordför.), Niclas Jansson, Kim Lindberg ja / och Seppo Savolainen

< TILLBAKA TILL FRAMSIDAN