VÄLKOMMEN TILL SOMMARÖ-SÄLLSKAPETS SIDOR!

Sommarö-Sällskapets uppgift är att förena Sommaröregionens fastighetsägare. Sällskapet sköter och värnar om miljön samt deltar aktivt i miljö- och naturskyddsfrågor. Samtidigt utvecklas området med beaktande av dessa särdrag.

 

SOMMARÖARNA förr och IDAG

Sommaröarna (på finska Suvisaaristo) utgör Esbos havsnära stadsdel (områdena 451 och 452), som bildas av skärgården utanför Sököudd, vilken i Esbos sydvästra ända sträcker sig ut i Finska Viken. Området omfattar cirka 500 fast bosatta invånare, medan den största delen av bebyggelsen består av sommarstugor.

Läs mer →

fÖRENINGEN

Sommarö-Sällskapets uppgift är att förena Sommaröregionens fastighetsägare och -innehavare. Sällskapet sköter och värnar om miljön samt deltar aktivt i miljö- och naturskyddsfrågor. Samtidigt utvecklas området med beaktande av dessa särdrag.

Lär mer →

 

bILDGALLERI

Medlemmar kan skicka egna bilder för publicering i sällskapets bildgalleri. Skicka bilderna till sommaroseura@gmail.com. Om fotografens namn skall framgå, bör bilderna vara signerade.

Gå till bildgalleri →