Årsböcker

Sommarö-Sällskapets årsböcker har en viktig betydelse för dokumenteringen av Sommaröregionens och sällskapets historia och händelser.

Sommarö-Sällskapet har sedan år 1972, då föreningen grundades, publicerat en årsbok. Den första årsboken var en dubbelupplaga omfattande åren 1972-1973.

Årsbok 2016

Årsbok 2011

Årsbok 2010

< TILLBAKA TILL FRAMSIDAN